Posts Tagged ‘werpen’

10-4-20_02: To partake the bread

July 19, 2009

(10-4-20: The Language Game – Part 02 of 20)

Wat kunt u denken, zodra u “gebruiken, horen, leggen, schieten, ontmoeten” heeft gezien?
What can you think, as soon as you have seen “partake, hear, lay, shoot, meet”?
🙂

om het brood te gebruiken
Hoor me. We moeten niets meer schieten.
We kunnen nu onze twijfels wegwerpen.
We zullen ontmoeten, onze wapens leggen, en onze gekrenkte trots buigen.
We zouden het brood moeten bakken dat we zullen gebruiken.
Zouden we moeten vergeten? Waarom niet… of… ten minste… daar steekt niets achter

to partake the bread

Hear [horen] me. We should shoot [schieten] no more
We can now cast aside [wegwerpen] our doubts.
We will meet [ontmoeten], lay down [leggen] our weapons, and bend [buigen] our hurt pride.
We should bake [bakken] together the bread that we will partake [gebruiken].
Should we forget [vergeten]? Why not… or… at least… : there is [steken] nothing behind it.

Ja, een bijproduct van de Algemene Christelijke Kerk scholing
yes, a by-product of the Catholic Church training

Maar… zij leerden “vergeven, niet vergeten”, om niet herhaaldelijk precies ‘t zelfde te doen 😉
But… they taught “forgiven, not forgotten”, to avoid doing again and again exactly the same 🙂

Het spijt me- maar ik moest “vergeten” gebruiken 😀
I’m sorry- but I had to use “forget” 😀

bakken,bakte,gebakken
to bake, to fry
buigen,boog,gebogen
to bend, to bow
gebruiken,gebruikte,gebruikt
to use, to make use of, to partake (food, drink)
horen, hoorde,gehoord
to hear (also passive),to belong,to be proper
leggen,legde,gelegd
to lay, to place
ontmoeten,ontmoette,ontmoet
to meet, to encounter
schieten,schoot,geschoten
to shoot, to fire, to flash (thought, pain, etc; intransitive + zijn)
steken,stak,gestoken
to sting, to prick, to stick, to poke, to put
vergeten,vergat,vergeten
to forget (+hebben: to forget to do something; +zijn: not to remember something anymore)
werpen,wierp,geworpen
to throw, to cast; (used only in formal written language; in spoken language, to throw is gooien)