Posts Tagged ‘sterven’

10-4-20_05: Learning

August 9, 2009

(10-4-20: The Language Game – Part 05 of 20)

As usual: read the story, catch the errors… and read the comments to verify your answers 🙂

Het leren.

Ik zou je niet moeten bedriegen.
Telkens als dek ik de tafel met mijn boeken, aanvankelijk, ik schrik.
Ja, ik geniet iedere nieuwe kennis- maar soms het leren is moeilijk.
Soms, de kennis “sterft”.
En je zal nog altijd zich gelukkig prijzen, ook als je iets verliet, wanneer iemand je het zal wijzen 😀
Men kan altijd iemand met de verplichte wetenschap “huren”– of een boek!

Learning.

I should not deceive [bedriegen] you.
Whenever I set [dekken] the table with my books, at first, I am frightened [schrikken].
Yes, I enjoy [genieten] any new knowledge- but sometimes learning is difficult.
Sometimes, the knowledge “expires” [sterven].
And you will still consider yourself fortunate [zich gelukkig prijzen], also if you “lose” [verliezen] something, when somebody will point it out to you 😀
One can always rent [huren] somebody with the required knowledge- or a book!

bedriegen, bedroog, bedrogen
to deceive, to cheat
dekken, dekte, gedekt
to cover, to set the table
genieten, genoot, genoten
to enjoy
huren, huurde, gehuurd
to rent (from(
leren, leerde, geleerd
to learn, to teach
prijzen, prees, geprezen
to praise
schrikken, schrok, geschrokken
to be frightened
sterven, stierf, gestorven
to die, to expire
verliezen, verloor, verloren
to lose
wijzen, wees, gewezen
to show, to point out