Posts Tagged ‘laten’

10-4-20_01: Te Scheren of niet te scheren, dat is de kwestie

July 12, 2009

(10-4-20: The Language Game – Part 01 of 20)

Te Scheren of niet te scheren, dat is de kwestie
Waarom zou ik mijn baard moeten scheren?
Ja, ik laat u me baardig noemen.
Kunt u deze een baard heten?
Antwoordt u niet!
Stilists op zijn kateder. Zij staan erop, un uw vrijheid van kiezen verdwijnen.
Brengen me een scheerapparaat: er gaat niet werken.
Er zal nooit of te nimmer gebeuren.


to shave or not to shave, this is the question.
why should I have to clip[scheren] my beard?
yes, I allow [laten] you to call me [noemen] “bearded”
Can you call [heten] this a beard?
No, don’t answer [antwoorden]!
Stylists on their pulpits. They stand [staan] there, and your freedom to chose disappears [verdwijnen].
Bring [brengen] me a raizor: it is not going to work [werken].
It will never ever happen [gebeuren]

antwoorden,antwoordde,geantwoord
to answer
brengen, bracht, gebracht
to bring
gebeuren,gebeurde,gebeurd
to happen
heten, heette, geheten
to be called
laten, liet, gelaten
to let (allow)
noemen, noemde, genoemd
to call, to name
scheren, schoor, geschoren
to shave
staan,stond,gestaan
to stand
verdwijnen,verdween,verdwenen
to disappear
werken,werkte,gewerkt
to function, to work

Ja, ik houd van Shakespeare 😀
Yes, I like Shakespeare 😀

http://nl.wikipedia.org/wiki/To_be_or_not_to_be

En… er was een leuke kans om mijn Hamlet me te herinneren 😀
And… it was a nice chance to remember my Hamlet 😀