Posts Tagged ‘delen’

10-4-20_06: Did you ever climb a mountain?

August 16, 2009

(10-4-20: The Language Game – Part 06 of 20)

As usual: read the story, catch the errors… and read the comments to verify your answers 🙂

Hebt u ooit van je leven een berg bestijgen?

Ik begon iets over de bergen kennen toen ik was een kind.
Soms, het weer kunt u verrassen.
Er is niets dat u wilt, op de bergen.
Eens, ik en een vriend moesten in een bivak schuilen.
Hoe overleeft u een bergen beklimming?
Deelt u een complex taak in eenvoudigere taken.
En probeert u om nederig te zijn.
U zou iets heel eenvoudig aan de berg geven: achting.

Did you ever climb a mountain?

Did you ever climb a mountain [bestijgen]?
I began [beginnen] to know [kennen] something about mountains ever since I was a kid.
Sometimes, the weather can surprise you [verrassen].
It is not what you want [willen], on the mountains.
Once, I and a friend had to take shelter [schuilen] in a bivouac.
How do you survive [overleven] a mountain climbing?
Divide [delen] a complex task in simpler tasks.
And try [proberen] to be humble.
You should give [aangeven] something very simple to the mountain: respect.

beginnen,begon,begonnen
to begin
delen,deelde,gedeeld
to divide, to share
geven,gaf,gegeven
to give
kennen,kende,gekend
to know, to be acquainted with
leven,leefde,geleefd
to live
proberen,probeerde,geprobeerd
to try, to attempt
schuilen,schuilde,geschuild
to hide, to take shelter
stijgen,steeg,gestegen
to climb, to rise, to mount
verrassen,verraste,verrast
to surprise
willen, wilde, gewild
to show, to want to