Posts Tagged ‘danken’

10-4-20_03: You would have spoiled everything

July 26, 2009

(10-4-20: The Language Game – Part 03 of 20)

As usual: read the story, catch the errors… and read the comments to verify your answers 🙂

Ik houd van films 🙂 Vandaag heb ik een verhaal over… verhaallijnen geschreven 🙂
I love movies 🙂 Today, I wrote a story on… storylines 🙂

u zou de hele boel bedorven hebben

Ik dank u voor uw idee: maar ik ben geen Alfred Hitchcock!
Ik geloof er nog steeds niet meer in.
Ik zou ervan houden, maar het is onmogelijk,
Vergis ik me?
Er schijnt als of u steelt het verhaal, wanneer u het eind voor het begin weet.
Gewoonlijk, u plaatst elk feit achter elkaar.
En u leidt het publiek tot het eind, anders bederft u de hele boel.

you would have spoiled everything

I thank [danken] you for your idea: but I am no Alfred Hitchcock!
I still don’t believe in it [geloven]
I would love it [houden], but it is not possible.
Am I mistaken [vergissen]?
It appears[schijnen] as if you steal [stelen] the story, when you know[weten] the end before the beginning.
Usually, you place [plaatsen] each fact one after the other.
And you lead [leiden] the audience until the end.
Otherwise: you spoil [bederven] everything

bederven, bedierf, bedorven
to corrupt, to go bad, to ruin, to spoil
danken, dankte, gedankt
to say thank you, to thank
geloven, geloofde, geloofd
to be of the opinion, to believe
houden, hield, gehouden
to be fond of, to contain, to hold, to keep, to love
leiden, leidde, geleid
to guide, to lead
plaatsen, plaatste, geplaatst
to place, to put
schijnen,scheen,geschenen
to appear, to seem, to shine
stelen,stal,gestolen
to steal
vergissen,vergiste,vergist (zich)
to steal
weten,wist,geweten
to know