Posts Tagged ‘bedoelen’

10-4-20_04: Let’s dance

August 2, 2009

(10-4-20: The Language Game – Part 04 of 20)

As usual: read the story, catch the errors… and read the comments to verify your answers 🙂

Laten we dansen

Goedbedoeld woorden zullen het niet genezen.
Laat u uw zorgen wijken!
Ik zal later een paar woorden houwen, om onze nieuwe “strategie” te opschrijven.
Ik zal het gauw verklaren.
Maar ik ga weinige woorden van een ander gebied lenen.
U mag praten terwijl u een diagnose stelt- maar ik zou liever willen dansen!

let’s dance

Well meant [bedoelen, goed bedoeld] words will not heal [genezen] it.
Let your worries disappear!
Later, I will hack [houwen] few words to write down [opschrijven] our new “strategy”.
I will explain [verklaren] it soon.
But I will borrow [lenen] few words from another field.
You can talk [praten] while you make a diagnosis [een diagnose stellen]- but I would rather dance[dansen]!

bedoelen,bedoelde,bedoeld
to intend, to mean
dansen,danste,gedanst
to dance
genezen,genas,genezen
to cure, to get well, to heal, to recover
houwen,hieuw,gehouwen
to cut, to hack, to hew
lenen,leende,geleend
to borrow, to lend
praten,praatte,gepraat
to chat, to talk
schrijven,schreef,geschreven
to write
stellen,stelde,gesteld
to place, to put, to suppose
verklaren,verklaarde,verklaard
to explain
wijken,week,geweken
to give way, to yield, to disappear