10-4-20_02: To partake the bread

(10-4-20: The Language Game – Part 02 of 20)

Wat kunt u denken, zodra u “gebruiken, horen, leggen, schieten, ontmoeten” heeft gezien?
What can you think, as soon as you have seen “partake, hear, lay, shoot, meet”?
🙂

om het brood te gebruiken
Hoor me. We moeten niets meer schieten.
We kunnen nu onze twijfels wegwerpen.
We zullen ontmoeten, onze wapens leggen, en onze gekrenkte trots buigen.
We zouden het brood moeten bakken dat we zullen gebruiken.
Zouden we moeten vergeten? Waarom niet… of… ten minste… daar steekt niets achter

to partake the bread

Hear [horen] me. We should shoot [schieten] no more
We can now cast aside [wegwerpen] our doubts.
We will meet [ontmoeten], lay down [leggen] our weapons, and bend [buigen] our hurt pride.
We should bake [bakken] together the bread that we will partake [gebruiken].
Should we forget [vergeten]? Why not… or… at least… : there is [steken] nothing behind it.

Ja, een bijproduct van de Algemene Christelijke Kerk scholing
yes, a by-product of the Catholic Church training

Maar… zij leerden “vergeven, niet vergeten”, om niet herhaaldelijk precies ‘t zelfde te doen 😉
But… they taught “forgiven, not forgotten”, to avoid doing again and again exactly the same 🙂

Het spijt me- maar ik moest “vergeten” gebruiken 😀
I’m sorry- but I had to use “forget” 😀

bakken,bakte,gebakken
to bake, to fry
buigen,boog,gebogen
to bend, to bow
gebruiken,gebruikte,gebruikt
to use, to make use of, to partake (food, drink)
horen, hoorde,gehoord
to hear (also passive),to belong,to be proper
leggen,legde,gelegd
to lay, to place
ontmoeten,ontmoette,ontmoet
to meet, to encounter
schieten,schoot,geschoten
to shoot, to fire, to flash (thought, pain, etc; intransitive + zijn)
steken,stak,gestoken
to sting, to prick, to stick, to poke, to put
vergeten,vergat,vergeten
to forget (+hebben: to forget to do something; +zijn: not to remember something anymore)
werpen,wierp,geworpen
to throw, to cast; (used only in formal written language; in spoken language, to throw is gooien)

Tags: , , , , , , , , , ,

2 Responses to “10-4-20_02: To partake the bread”

 1. nlschap Says:

  Thanks to Dirk!

  So, phrase by phrase, this time the corrections are mainly for the replacement of words with more appropriate ones- one step ahead, with one main grammar error (confusing “niets” with “niet”) 😀

  Title: “delen” instead of “gebruiken” for partake, but gebruiken can go; but gebruiken was in the random 10 verbs list, delen wasn’t 😀

  1. Luister naar me: horen/luisteren are like hear/listen in English 🙂 wij moeten niet schieten; 1) “wij” is the stressed form of “we”, more appropriate in the context (enfatic); niet instead of niets: as marked by Dirk, “niets” would imply to stop shooting at something; niet is the outright negation of the act of shooting

  2. replace wegwerpen with wegdoen: wegwerpen is the physical act of throwing something

  3. add “elkaar” (together) before ontmoeten; replace leggen with neerleggen (to lay/put down something); replace the onze…buigen with “ons trotse hoofd buigen” (bow our pride-filled heads)

  4. add “samen” (together) after “zouden”; ahem: I wrote it in English, forgot it in Dutch- otherwise, we are setting up a bakery 😀 and, as in the title, “delen” is more appropriate and less “stiff” than “gebruiken”

  5. pass

  Ops: in my comment, I followed the dictionary- and picked up the wrong Church 😀

  so, it becomes: “Ja, een bijproduct van de scholing door de Katholieke Kerk”.

 2. Dirk Says:

  om het brood te gebruiken => dat kan, maar hier is beter: “Het brood delen”
  Hoor me => “luister naar me” (horen = het geluid opvangen; luisteren = de bedoeling begrijpen). We moeten niets meer schieten. => “wij moeten niet meer schieten” (niets schieten = niet OP IETS schieten; niet schieten = geen enkel schot lossen)
  We kunnen nu onze twijfels wegwerpen. => Wij kunnen nu onze twijfels wegdoen. (wegwerpen is fysiek gooien, bijv. een steen werpen)
  We zullen (toevoegen: “elkaar”) ontmoeten, onze wapens leggen => “neerleggen”, en onze gekrenkte trots buigen. => “gekrenkt” ìs al gebogen, geknakt. Beter is “onze gekrenkte trots vergeten” danwel “ons trotse hoofd buigen”.
  We zouden (toevoegen: samen) het brood moeten bakken dat we zullen gebruiken (=> delen).
  Zouden we moeten vergeten? Waarom niet… of… ten minste… daar steekt niets achter (prima)

  het wordt dus:

  Het brood delen.

  Luister naar me. We moeten niet meer schieten.
  Wij kunnen nu onze twijfels wegdoen (of: vergeten). We zullen elkaar ontmoeten, onze wapens neerleggen en onze gekrenkte trots vergeten (of: ons trotse hoofd buigen).
  We zouden samen het brood moeten bakken dat we zullen delen.
  Zouden we moeten vergeten? Waarom niet… of… ten minste… daar steekt niets achter.

  PS: Ja, een bijproduct van de Algemene Christelijke Kerk scholing (=>…van de scholing door de Katholieke Kerk. Christelijk heeft in NL een andere algemenere betekenis dan katholiek. Katholiek = behorende tot de Kerk van Rome…)

Comments are closed.


%d bloggers like this: